1) Právo mílové je:
právo bydlet do 2 km od města
právo účastnit se běžeckého závodu na jednu míli
zákaz, že v okruhu míle kolem města nesmí nikdo kromě cechu provozovat řemeslnou živnost
právo se mýlit

2) Cechy byly:
nádoby na cachtání
sdružení řemeslníků
nářadí na mlácení obilí
kanalizace středověkých měst

3) Průmyslová revoluce 19. století byla založena na využívání energie:
domácích tažných zvířat
elektřiny z jaderných elektráren
uhlí a parních strojů
geotermální

4) Hospodaření na šlechtickém velkostatku bylo založeno na:
práci cizinců
družstevním principu
otrocích
práci poddaných, kteří chodili na robotu

5) Kníže Lichnovský v okolí Hradce nad Moravicí počátkem 19. století započal zajímavé podnikání, které se později rozšířilo až do Austrálie. Která činnost to byla?
chov ovcí Merino
chov klokanů
těžba stříbra v šikmých štolách
lahvování a prodej balené studniční vody

6) Z jaké suroviny se u nás od 19. století začal průmyslově vyrábět bílý cukr?
z ječmene
ze včelího medu
z cukrové řepy
z březového sirupu

7) Pojmem „raabizace“ se označuje:
rabování cizích vojsk na konci 18. století v okolí hradu Rabštejna
obrábění neželezných kovů ve středověku
povinnost chodit na robotu na panské statky
rozdělení velkých hospodářských dvorů na menší zemědělské usedlosti za panování Marie Terezie