1) Sekerník byl:
voják rakouské armády
řemeslník pomáhající se stavěním a údržbou mlýnů
návštěvník hospody, který nezaplatil
řemeslník vyrábějící sekery

2) Pořekadlo „má za lubem“ se odvozuje z prostředí:
mlynářského
univerzitního
policejního
pochází z obce Lubojaty

3) Součástí českého složení obilního mlýna není:
běhoun
korečkový elevátor
lub
hasačert

4) Ve větších vodních mlýnech bychom v minulosti našli řadu profesí. Která z nich nemá s prací ve mlýně mnoho společného?
Stárek
Mládek
Sládek
Prášek

5) Stoupa a holendr jsou zařízení, která sloužila na:
mletí zrna na mouku
čištění zrna před mletím
výrobu krup
praní prádla

6) Větrným mlýnům tzv. holandského typu se říká také:
sloupový
kuželový
beraní
kůzlečí

7) Na Opavsku stojí větrný mlýn, jehož zařízení je natolik zachovalé, že by se na něm dalo mlít ještě dnes. Nachází se v obci:
Choltice
Lichnov
Oldřišov
Horní Benešov

8) Podle doporučení několika panovníků měl být větrný mlýn v každé obci. Který z následujících panovníků mlynářství vydatně podporoval?
Rudolf II
Přemysl Otakar II
Zikmud Lucemburský
Josef II

9) Vantroky se nazývá:
konstrukce, na níž stojí mlecí zařízeníice
osa mlýnského kola
koryto, v němž proudí voda na mlýnské kolo
síta, jež třídí melivo

10) Vodní náhony většinou nemají jména. Jeden velmi známý náhon na Opavsku, který je obdivuhodnou stavební památkou (je na něm několik akvaduktů i tunelů) nese dodnes jméno svého stavitele a majitele. Byl jím:
František Myslivec
Josef Maria Olbrich
Johan Kurzweil
Carl Weisshuhn
Felix Lichnovský