Exkurze průmyslová

Prosincová (3.12.2011) propagační exkurze „Průmyslové stavby, technologie a řemesla“ vyžadovala fyzickou a psychickou odolnost účastníků. V době, kdy většina národa pekla cukroví, sháněla vánoční dárky nebo alespoň podlehla tradici předvánočního úklidu, skalní příznivci technických památek vyrazili za ranní tmy a mrazivé plískanice do terénu. Před zmrznutím nás ochránila nově budovaná expozice Muzea Slezský venkov v rekonstruovaných objektech bývalého panského hospodářského dvora v Holasovicích s množstvím sesbíraných exponátů dokumentujících život na venkově.

Energií nás nadopovala návštěva cukrovaru v Opavě-Vávrovicích, jehož historie se začala psát v roce 1869. Původně rolnický cukrovar prošel kompletní rekonstrukcí v letech 1949 až 1953. V areálu se nachází již jen několik připomínek historie původní cukrovarnické výroby. Současný vlastník, rakouská společnost Agrana, vsadil na progresivní moderní technologii, která je vysoce efektivní, plně respektuje potřeby ochrany životního prostředí, snižování energetické náročnosti, maximální zpětné využití odpadů z výroby, používá moderní systémy řízení, špičkovou logistiku a další prostředky moderní doby. Současný cukrovar tak za tři dny zpracuje podobný objem suroviny, jako ten původní cukrovar za celou sezonu 1870. Vávrovický cukrovar je však jedním z několika posledních v ČR.

V první polovině 20. století vařila pivo na Opavsku a Bruntálsku řada pivovarů. Kromě opavského, to byly pivovary v Razové, Hradci nad Moravicí, Horním Benešově, Bruntálu, Stěbořicích, Velkých Heralticích a Brumovicích. Přestože se obliba zlatavého moku od těch dob nezmenšila a malé pivovary opět získávají na popularitě, na území obcí MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník se pivo nevaří (s vyjímkou minipivovaru Slezan v Leskovci). Zaniklou slávu místních pivovarů jsme si připoměli návštěvou bývalého pivovarského areálu ve Stěbořicích a pivovarských sklepů v Hradci nad Moravicí.

Dalším bodem programu byla návštěva papíren Smurfit Kappa v Žimrovicích. Prohlídka objektu a papírenské technologie byla pro technicky zvídavé účastníky exkurze živou vodou na mlýn. Fotografové si také přišli na své – při focení nádherně zrekonstruovaných francisových turbín. Úctu návštěvníků si získal i samotný moderní papírenský stroj a to i přesto, že žimrovická papírna je jednou z nejmenších v rámci evropské skupiny kartonážek.

Neobyčejné osobnosti továrníka Carla Weisshuhna vděčíme za unikátní technickou památku - Weisshuhnův papírenský náhon z roku 1891. Vodní dílo v překrásném údolí Moravice jsme si zblízka užili pochůzkou po koruně kanálu. Jde o důmyslný. 3,6 km dlouhý, přivaděč vody a energie pro papírny, jehož součástí je splav na řece Moravici, vstupní česla a regulaci výšky hladiny, 3 vodní tunely,
2 aquadukty, několik přepadů, regulujících výšku hladiny toku a spad k turbínám v objektu papírny.  V současné době je toto unikátní vodní dílo udržováno a chráněno jako technická památka.

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022