Exkurze vojenské památky

Věhlas zážitků z Králické pevnostní oblasti vedl k získání popularity projektu. Když jsme 8.10.2011 vyrazili na hloubkový exkurzní průzkum domácího území, opět (jak jinak) po památkách vojenské historie, byly nám mnohé navštívené exkurzní lokality malé. Výprava se musela dělit na skupiny, protože zvláště do stísněných vojenských pevnůstek se všichni najednou nevešli. Co jsme zajímavého objevili?

Nadšenci z Klubu vojenské historie Háj ve Slezsku se pustili do rekonstrukce pěchotního srubu linie čs. opevnění, který byl v roce 1936 vybudován u mostu přes řeku Opavu a je označovaný jako MO-S 37 U cukrovaru. Stav objektu není dobrý, většinu práce mají ještě před sebou, držme jim palce.

Dělostřelecká tvrz Smolkov v podzemí kopce Padařov je stále nedobytná. Do nitra pevnosti jsme se nedostali, protože jej dodnes využívá Armáda ČR. Mohli jsme však obdivovat některé volně přístupné nadzemní části pevnostních objektů ukryté v lese. Jejich monumentalita je ohromující i přes to, že je z pevnostního stavitelství nad povrchem vidět jen zlomek. Soustava objektů Smolkov je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí čs. pohraničního opevnění z let 1936 – 1938.

Členové Klubu vojenské historie Opava, kteří se dlouhodobě starají o pevnostní objekty v Milostovicích, již udělali neuvěřitelný kus práce. Přesvědčili jsme se o tom v navštíveném pěchotním srubu OP-S 25 "Trigonometr“. Objekt je pečlivě rekonstruován, postupně vybavován zařízením tak, aby věrně ilustroval původní stav k roku 1938. Objekt je příležitostně zpřístupněn veřejnosti a členové klubu návštěvníkům podají poutavý a zasvěcený výklad.

Linie objektů lehkého opevnění (tzv. řopíky) prochází celým Opavskem od Háje ve Slezsku, společně s těžkými objekty obtáčí město Opavu, protáhne se kolem Horního Benešova a míří dále na Jeseníky. V lesích nad řekou Opavou u Milotic nad Opavou jsme v lese pátrali po několika objektech lehkého opevnění, které byly dříve rekonstruovány jako Památník čs. opevnění. Objekty jsou stále na svém místě, vyloupené a odevzdané osudu. Záměr klubu vojenské historie byl zmařen stejně jako odhodlanost posádek opevnění k obraně v září 1938.

Ale nejen 20. stoletím žijí příznivci vojenských technických památek. Hlouběji do historie jsme se ponořili u Jakubčovic, návštěvou Kamenné šance u rozhledny, kde jsou dodnes patrny zbytky vojenského opevnění z druhé poloviny 18. století. V důsledku rozdělení Slezska se stalo Opavsko pohraničím. Napjaté Rakousko – Pruské vztahy následně daly vzniknout soustavě zemních opevnění, tzv. šancí. V okolí Hradce nad Moravicí jich můžeme vypátrat celou řadu, např. u Benkovic, na Hanuši, na Kalvárii.

 

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022