Tipy k návštěvě

Tipy na zajímavé lokality industriálního dědictví na území MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník, které jsou přístupny veřejnosti (celoročně, sezonně či příležitostně). Doporučeno k návštěvě a prozkoumání:

 

Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, založené v roce 1996, je svým charakterem na území ČR ojedinělé. Sídlí v budově bývalého mlýna z 1. pol. 18 st., která dnes patří mezi památkově chráněné stavby. Muzeum mapuje zajímavou více jak 700letou historii města a především se zaměřuje na vznik, zpracování a využití břidlice. Na muzeum navazuje Naučná břidlicová stezka mapující doly v oblasti a svým zaměřením tvoří s muzeem komplexní a zajímavý celek. Odkaz: Muzeum břidlice

Přírodní památka Razovské tufity, GPS: 49°54'50.619"N, 17°31'19.555"E

Přírodní památka Lávový proud u Meziny.

Kolem Weisshuhnova kanálu (Žimrovice) vede červeně značená turistická trasa a je zde opravdu co k vidění po celý rok.

Známý a vyhledávaný areál zámku v Hradci nad Moravicí nabízí rovněž technické unikáty. O dřívější vodárenské funkci Bílé věže se můžete dozvědět v kapitole Dopravní a technická infrastruktura nebo na

www.hradecinfo.cz   http://www.muhradec.cz/infocentrum/  www.zamek-hradec.cz/

Opava Milostovice- pěchotní srub OP-S 25 "U trigonometru“ na prohlídku zvou členové Klubu vojenské historie Opava. Otevřeno bývá v neděli odpoledne nebo po telefonické domluvě. www.opevneni-milostovice.com/

Háj ve Slezsku, pěchotní srub MO-S 37 „U cukrovaru“ zpřístupňují členové Klubu vojenské historie Háj ve Slezsku. Prohlídka je možná po domluvě. E-mail: kvhhajveslezsku@gmail.com

Háj ve Slezsku – Smolkov. Dělostřelecká tvrz Smolkov. Povrch jednotlivých objektů tvrze je, kromě vchodového objektu, volně přístupný. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Hrabyně - Památník II. světové války. Expozice Doba zmaru a naděje chronologicky připomíná válečné dějiny II. světové války a na straně druhé přibližuje i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Na prohlídku také dalších výstavních prostor zve Slezské zemské muzeum.  www.szm.cz

Deštné - Mladecko. Působivé výstavy vojenské techniky každoročně pořádá Klub vojenské historie Deštné při Slezském zemském muzeu. http://www.kvh-destne.opavsko.com/

Milotice nad Opavou. V lese ve svahu jižně od železniční stanice Milotice nad Opavou jsou ukryty tři zrekonstruované objekty lehkého opevnění vz. 37. Klub vojenské historie Bruntál zde již nepůsobí. Objekty jsou prázdné, ale se svítilnou k opatrné prohlídce přístupné.

Linie lehkých objektů – řopíků umístěných ve třech sledech mezi Opavou – Horním Benešovem – Novými Heřminovy a dále ve směru na Vrbno pod Pradědem. Stovky lehkých objektů realizovaných v řadě stavebních variant a umístění dle konfigurace terénu a potřeb obrany – při cestách, na polích, v lesích. Zajímavé a dostupné lokality: Milostovice, Sádek, Skalka jižně od Malých Heraltic, Sosnovský les severně od Horního Benešova, Milotice nad Opavou, Nové Heřminovy – řopík u nádraží si byl prohlédnout při své návštěvě obsazených Sudet i Adolf Hitler.

Lhota (Háj ve Slezsku) – Areál a budova mlýna U vodníka Slámy s muzejní expozicí. Muzeum otevřeno při společenských a kulturních akcích nebo po předchozí domluvě. www.uslamy.cz

Choltice (Litultovice)– Nádherně zachovalý dřevěný větrný mlýn u Litultovic je zpřístupněn veřejnosti. Prohlídka interiéru a zachované mlecí technologie je jedinečnou exkurzí do života mlýnáře na Opavsku před více než 100 lety. http://www.litultovice.cz/mestys-litultovice-1/pametihodnosti/vetrny-mlyn-na-cholticich/

Davidův mlýn (Staré Těchanovice) – Rekonstruovaný areál starého vodního mlýna dnes slouží k rekreaci. K vidění je původní náhon a turbína dodnes vyrábějící elektřinu. www.daviduvmlyn.cz

Bruntál– expozice Mlýnského náhonu v místě bývalé vodní elektrárny na Mahenově ulici vypráví o historii vodohospodářského systému města Bruntálu. Na objednání přístupno veřejnosti http://kzsb.cz

 

Údolí Setiny a Honův mlýn – V malebném údolí Setiny mezi Skřipovem a Kyjovicemi můžeme najít několik objektů bývalých vodních mlýnů. Kouzelný Honův mlýn pod rybníkem, stěží rozeznatelný Šindelkův mlýn v chatové osadě nebo Panský mlýn u Kyjovic. Ani jeden však není, co se mlynářské tradice týče, dochován a zpřístupněn veřejnosti.

Leskovec (Březová) – Bývalá olejna a udržovaný vodní mlýn s dochovanou kompletní technologií a strojním vybavením. Soukromý objekt, který není běžně přístupný veřejnosti, jde však o unikátní technické dědictví.

Neplachovice – V obci (Mlýnská ul., č.p. 60) se částečně dochoval roubený vodní mlýn z první poloviny 16. století, v interiéru část mlecího zařízení.

Horní Nový Dvůr– Dřevěný větrný mlýn německého typu z roku 1878 je po rekonstrukci a nachází se mezi Březovou a Bílovcem. Na místo byl převezen v roce 1910 z obce Leskovec. Prohlídku je možno domluvit se správcem bydlícím v nejbližším domku (č.p. 177).

Hlavnice – Raabův mlýn, není přístupný, je však dobře viditelný zvenčí od silnice z Hlavnice směrem na Bratříkovice.

Muzeum Slezský venkovje umístěno v objektu bývalého panského dvora v Holasovicích. Představuje typická řemesla, zemědělské nástroje, dobové uniformy, kroje a další artefakty. Dokumentuje tak meziválečný život Slezanů. www.slezskyvenkov.cz

Muzeum historie Litultovicpřipomíná dávný způsob života na venkově, historii obce, zámku, představuje bohatý spolkový život litultovických občanů, významné osobnosti, řemeslnické cechy. Návštěvu si můžete domluvit na tel. č. 555 559 541. www.litultovice.cz

Muzeum venkovského života v Radkově se nachází v budově bývalé fary z roku 1800. V expozici představuje předměty denní potřeby, nezvyklé nářadí a nástroje, osobnost hraběte Camilla Razumovského, pokoj faráře i černou kuchyni s kotlem a vařechou na míchání povidel. Prohlídku je možno domluvit na tel. č. 556 309 067. www.obecradkov.cz

Městečko Dvorce na Bruntálsku se může pochlubit malým muzeem s „Pamětní síní“ situované v budově empírové fary. Návštěvníci se mohou seznámit s historií obce i jejím okolím, s významnými rodáky, a dalšími zajímavostmi, mezi které patří cechovní prapory, domácí a zemědělské nářadí a další. Návštěvu lze domluvit u paní Kopřivové na tel. č. 603 763 923. www.obecdvorce.cz

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022