Místní akční skupina

Místní akční skupina Opavsko a Místní akční skupina Nízký Jeseník

Místní akční skupiny (MAS) jsou neziskové organizace, jejichž činnost vychází z evropského programu LEADER. Leader je metoda ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť vhodnou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí (obce, podnikatelé, zemědělci, neziskový sektor). Více informací najdete na internetových stránkách:

www.masopavsko.cz

www.mas-njesenik.cz

Mapa území obcí MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník (k 1.6. 2012)

MApa území

 

Kontakty:

Místní akční skupina Opavsko

Sídlo: Opavská 228, 747 41, Hradec nad Moravicí     

Kancelář: Podolská 156, 747 41, Hradec nad Moravicí

www.masopavsko.cz

a

Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení

Sídlo: Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov   

Kancelář: Zámecké nám. 4, 792 01 Bruntál

www.mas-njesenik.cz

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022