Exkurze větrná a vodní

Závěrečná exkurze ze série projektu Oživlý svět technických památek opět naplnila exkurzní autobus. Exkurzní schéma zařazující do programu komentované prohlídky lokalit s průvodci, kteří se o dané lokality zajímají, starají se a ví o nich takřka vše, se osvědčilo.

Mlýny stály na území Opavska a Nízkého Jeseníku všude tam, kde to jen přírodní poměry dovolovaly. Zdejší krajina je podmínkami vodních toků stavbě vodních mlýnů nakloněna. Nelze se proto divit, že zde v minulosti pracovaly desítky vodních kol a později turbín, které vyráběly elektrickou energii. Nejvíce byly samozřejmě rozšířeny mlýny obilní. Exkurze začala v Háji ve Slezsku – Lhotě, na místě starého vodního mlýna, který byl mlynářskou rodinou Havlíčků od počátku 20. století modernizován a stal se jedním z nejvýkonějších mlýnů na Opavsku. Dnes prochází areál celkovou rekonstrukcí a na místě vzniklo také mlynářské muzeum U vodníka Slámy, ve kterém se účastníci exkurze seznámili s historií mlynářství na Opavsku, s dějinami zdejšího mlýna i zdejší technologií mletí zrna.

Neznámou perlou mlynářské techniky je vzácně dochovaný vodní mlýn v Leskovci. Mlýn rodiny Cihlářů není běžně přístupný, ale s jejich laskavým svolením a průvodním slovem jsme si mohli důkladně prohlédnout jak samotný mlýn, strojní vybavení i zázemí s dochovanou olejnou z roku 1890.

Vřelého uvítání a neskutečného množství informací ze života mlynářů v první polovině 20. století se účastníkům exkurze dostalo na větrném mlýně v Cholticích. Pan Romfeld potomek posledního mlynáře v Cholticích o větrném mlýnu a jeho zařízení, jakož i o mlynářském řemesle ví mnohé a rád se s návštěvníky podělí. Atmosféra návštěvy byla umocněna ukázkami mlynářských písní doprovázených harmonikou.

Raabův větrný mlýn v Hlavnici a větrný mlýn na Francově vrchu u Horních Životic veřejnosti přístupny nejsou. Prohlídka mlýnů zvenku však dává tušit, že je tomu škoda. Jde o poslední dochované objekty větrných mlýnů na Opavsku, bylo by škoda o tyto svědky minulosti přijít. Vždyť z desítek mlýnů na území MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník se dochovaly již jen poslední 4 objekty.

Exkurze byla zakončena v Bruntále prohlídkou expozice Mlýnského náhonu (ulice Okružní a Mlýnská). Zpřístupněný objekt s malou expoozicí se nachází na místě staré vodní elektrárny u původní budovy nemocnice Řádu německých rytířů z roku 1903. O jeho vybudování se zasloužili členové Klubu Za starý Bruntál, kteří ve spolupráci s VZP, Městským úřadem, Muzeem Bruntál a řadou organizací i občanů na místě vodní elektrárny vybudovali působivou expozice osvětlující vývoj dnes již zaniklého historického vodohospodářského systému města.

 

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022